Văn Phòng - trụ sở làm việc

service

Nhà làm việc kiêm kho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam

service

Trụ sở làm việc Quỹ đầu tư phát triển TP.Đà Nẵng

service

Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Nam Giang

service

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

service

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam